Cow & Hen Bakery

ให้บริการเครื่องดื่มร้อน-เย็น ชนิดต่างๆ เช่น ชา กาแฟ นมวัวแท้ 100% และเบเกอรี่

ในบรรยากาศอยู่กลางสวนเกษตรของรีสอร์ท ชมนกน้อยนานาชนิด วัวนม และแกะ น่ารักๆ