Sukawathana Restaurant

Delicious & safe food
ห้องอาหารสุขวัฒนา ให้บริการอาหารไทย, อาหารนานาชาติ และขนมอบอร่อย โดยเน้นการใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพจากสวนเกษตรอินทรีย์ 108 ของแม่น้ำ รีสอร์ท